PET/CT Diagnostik

Den mest innovativa & noggranna metoden för att upptäcka cancer tidigt

Swedish Medcare logga

Tidig upptäckt räddar liv

Cancer är den näst största dödsorsaken i världen, och skördar varje år miljontals liv. I Sverige får ca 100.000 människor besked om cancer varje år, och för många kommer beskedet sent. Tidig upptäckt och diagnos av cancer gör att man kan få behandling snabbare och därmed förbättra prognosen och rädda liv. PET/CT scan är den ledande metoden för cancerdiagnostik då det inte finns några konkurrerande metoder med samma nogrannhet. 

Förbättrad diagnostik med AMRA® Profiler

Timglas med sand som rinner igenom

Diagnostik med PET/CT scan

Swedish Medcare logga

© 2024 Swedish Medcare AS

PET/CT scan maskin

AMRA® Profiler är ett verktyg som ger stöd vid diagnos och övervakning av metabola och muskel-relaterade sjukdomar. AMRA omvandlar 3D MR bilder från en snabb helkropps-scan till kvantitativa fett- och muskelvärden. 

AMRA® Profiler avger ingen joniserande strålning, och ger exceptionell mätnoggranhet och precision vid mätning av individens fett och muskler, samt fett-fördelning och metabol status. Med detta verktyg kan vi se högt visceralfett och dålig fett-fördelning och däri upptäcka ökad risk för typ II Diabetes och hjärt- kärlsjukdomar. 

Läs mer om AMRA

Cancer diagnostik med PET/CT

Tidig diagnostik räddar liv

Genom att upptäcka och diagnosticera cancer tidigt, till och med innan de första symptomen, förbättrar du utgångsläget för eventuell behandling. Detta kan vara skillnaden mellan en god och dålig prognos, och kanske till och med liv och död. 

Ta kontroll över din hälsa 

Stilla oron och ta kontroll genom att få en detaljerad bild av din inre hälsa och upptäcke minsta spår av cancer. Har du börjat uppvisa symptom är det viktigt att du får undersökning och diagnos snabbt. Låt inte din hälsa påverkas av de långa vårdköerna i Sverige.  

PET/CT scan maskin i Riga

(Klicka för att spela video)

Avancerad teknik & specialist kompetens

Vi använder enbart den senaste generationens PET/CT scanner, inklusive F-PSMA, den mest moderna och precisa markören för diagnostik av prostatacancer. Vår personal har lång erfarenhet och expertis inom PET/CT scanning och onkologiska sjukdomar.  

SMC

Gränsöverskridande vård och hälsa

Undersökning med PET/CT fungerar för alla oavsett ålder och kön, med remiss eller utan. Många lever med förhöjd risk för cancer antingen genom sina levnadsvanor eller genom att en viss typ av cancer finns i släkten. Andra har visat första symptom och väntar på sin tur i de långa vårdköerna för undersökning. Oavsett anledning kan vi hjälpa dig stilla oron med PET/CT som ger dig en detaljerad bild av din inre hälsa, så du slipper undra. 

Pris utan remiss: 29.000 - 34.000 SEK 

(beroende på område)

← TILLBAKA

Kontakta oss och boka idag: 

* Statistik hämtat från Svenska Cancerfonden och World Health Organization (WHO).

PET/CT upptäcker:

- Prostatacancer

- Bröstcancer

- Lungcancer

- Bukspottkörtelcancer

- Njurcancer

- Cervix-, livmoders- & äggstockscancer

- Lymfom

- Magsäckscancer

- Urinblåscancer

- Testikelcancer

- Annan odefinierad lokalisering

Så här går undersökningen till:

PET/CT kan:

- Diagnosticera cancer (även innan symptom)

- Definera cancerstadium 

- Utvärdera respons på pågående behandling

- Upptäcka återfall

- Följa upp dynamik och kontrollera

- Hjälpa vid planering av kirurgi

- Hjälpa vid planering av strålbehandling

Glad och hälsosam kvinna

- SMC kontrollerar att allt nödvändigt underlag görs i ordning.

- SMC bokar tid för undersökningen med hänsyn till dina möjligheter att resa till Riga.

- Du får detaljerade instruktioner om vad du bör, eller inte bör, göra inför just din undersökning.

- Du anländer senast dagen/kvällen innan undersökningen är bokad.

- Din personliga SMC assistent möter dig vid ankomsten och kör dig till hotellet.

- Nästa morgon blir du hämtad av din SMC assistent och ni kör till kliniken.

- Undersökningen tar ca 3-4 timmar, och din SMC assistent finns vid din sida under hela besöket.

- Du kan resa hem samma dag, och din SMC assistent kör dig till flygplatsen eller till färjeterminalen.

- Har du remiss skickas ditt resultat till din remitterande läkare inom 5 dagar. För dig utan remiss kontaktas du av en av våra läkare som går igenom ditt resultat med dig. 

För dig med remiss finns rätt till ersättning av kostnader från Försäkringskassan

( Läs mer här )

Vi tar hand om allt administrativt och all kommunikation med Försäkringskassan genom hela processen för din del.

Så går det till

LÄS MER

Ansök

Res till Riga

Behandling

Uppföljning

← Tillbaka till startsidan